Svenska Pudelnationalen

Inställd 2021 pga pågående pandemi, Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse har tagit beslutet att Nationalen kommer att gå av stapeln 2023 nästa gång. 

Svenska Pudelnationalen är ett evenemang som går av stapeln vart tredje år. Under två dagar kan man både se och delta i officiell utställning, lydnad och rallylydnad. Utöver de officiella tävlingarna kan du delta i inofficiell agility, Pudel-SM (tävlan i de arbetande grenarna) championparad, juniorhandling och mycket mer!

Inställd 2021!

collages